ลิงค์เพื่อนบ้าน

Saturday, October 24, 2009

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต1 บจ. กรุงเทพประกันชีวิต

Bangkok Life Assurance Co.,Ltd 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว 21 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2203-0055, 0-2641-5599
โทรสาร. 0-2203-0044, 0-2641-5566
เว็ปไซต์ : http://www.bla.co.th
อีเมล์ :csc@bla.co.th 23/115-121 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Tel. 0-2203-0055, 0-2641-5599
Fax. 0-2203-0044, 0-2641-5566
Website : http://www.bla.co.th
E-mail :csc@bla.co.th

2 บจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

Krungthai-Axa Life Insurance Co.,Ltd 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ออลซีซั่นส์ เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-3150
โทรสาร. 0-2654-3140
เว็ปไซต์ : http://www.krungthai-axa.co.th 87/1 Capital Tower Level 24-25
All Seasons Place
Wireless Rd., Rumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0-2654-3150
Fax. 0-2654-3140
Website : http://www.krungthai-axa.co.th

3 บจ. บางกอก สหประกันชีวิต

BUI Life Insurance Co., Ltd. 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-7323-30
โทรสาร. 0-2634-7331 177/1 Surawong Road,
Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. 0-2634-7323-30
Fax. 0-2634-7331

4 บมจ. มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)

Millea Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-1400
โทรสาร. 0-2670-1403-5
เว็ปไซต์ : http://www.millealife.co.th
อีเมล์ : market@millealife.co.th 195 South Sathorn Road,
Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2670-1400
Fax. 0-2670-1403-5
Website : http://www.millealife.co.th
E-mail: market@millealife.co.th

5 บจ. ไทยประกันชีวิต

Thai Life Insurance Co., Ltd. 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2247-0247
โทรสาร. 0-2246-9946
เว็ปไซต์ : http://www.thailife.com
อีเมล์ : thailife@thailife.com 123 Rachadaphisek Road,
Dindaeng, Bangkok 10400
Tel. 0-2247-0247
Fax. 0-2246-9946
Website : http://www.thailife.com
E-mail : thailife@thailife.com

6 บจ. ฟินันซ่าประกันชีวิต

Finansa Life Assurance Co., Ltd. 2032 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2632-5000
โทรสาร. 0-2632-5500
เว็ปไซต์ : www.finansalife.com 2032 New Petchburi Road, Bangkapi,Huaykwang
Bangkok 10310
Tel. 0-2632-5000
Fax. 0-2632-5500
Website : www.finansalife.com

7 บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

Siam Commercial New york Life Insurance Public Co., Ltd. 1060 อาคาร 1 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชั้น 4-10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2655-3000
โทรสาร. 0-2256-1666
เว็ปไซต์ : http://www.scnyl.com
อีเมล์ : customerservice@scnly.com 1060 New Petchburi Road, Makasan, Rachatawee,
Bangkok 10400
Tel. 0-2655-3000
Fax. 0-2256-1666
Website : http://www.scnyl.com
E-mail : customerservice@scnly.com

8 บจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต

Thai Cardif Life Assurance Co., Ltd. 36/11, 36/59-62 อาคารพี เอส ทาวเวอร์
ชั้น G และชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2645-5800
โทรสาร. 0-2645-8585 36/11, 36/59-62 PS Tower,
G and 18th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110
Tel. 0-2645-580
Fax. 0-2645-8585

9 บจ. ไทยรีประกันชีวิต

ThaiRe Life Assurance Co., Ltd. 223/1 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-6822, 0-2651-4222
โทรสาร. 0-2256-6565, 0-256-6832
เว็ปไซต์ : http://www.thaire.co.th
อีเมล์ : info@thaire.co.th 223/1 Soi Ruamruedee,
Wireless Road, Patumwan,
Bangkok, 10330
Tel. : 0-2256-6822, 0-2651-4222
Fax : 0-2256-6565, 256-6832
Website : http://www.thaire.co.th
E-mail : info@thaire.co.th

10 บจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

Ocean Life Insurance Co., Ltd. 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
ชั้น 24-28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 0-2261-3345-55
โทรสาร : 0-2261-3344
เว็บไซต์ : http://www.oli.co.th
อีเมล์ :info@oli.co.th 170/74-83 Ocean Tower Bldg,
Rachadaphisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. : 0-2261-3345-55
Fax : 0-2261-3344
Website : http://www.oli.co.th
E-mail :info@oli.co.th

11 บจ. ธนชาติประกันชีวิต

Thanachart Life Assurance Co., Ltd. 231 อาคารธนชาติประกันฃีวิต
ถนนราชดำริห์ แขวงลุ่มพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2207-4200
โทรสาร : 0-2253-8484
E-mail : natlife@cscoms.com
231 Thanachart Building,
Ratchadamri Road, Rumpini,
Phatumvan, Bangkok 10330
Tel. : 0-2207-4200
Fax : 0-2253-8484
E-mail : natlife@cscoms.com


12 บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

Ayudhya Allianz C.P. Life Public Company Limited 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 6 โซน A,
ชั้น 16-18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2305-7000
โทรสาร : 0-2263-0313
เว็บไซต์ : http://www.ayudhyaallianzcp.co.th
อีเมล์ : onlinesales@ayudhayaallianzcp.co.th 898 Ploenchit Tower , Ploenchit Road,Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330
Tel. : 0-2263-0333 - 4
Fax : 0-2263-0313
Website : http://www.ayudhyacmg.co.th
E-mail : onlinesales@ayudhayaallianzcp.co.th

13 บจ. เจเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)

Generali Life Assurance (Thailand) Co.,Ltd. 87/2 ยูนิต 1603-5 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์
ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2685-3828
โทรสาร : 0-2685-3829
เว็บไซต์ : http://www.generali.co.th
อีเมล์ : info@generali.co.th 16 th floor, Unit 1603 - 1605,
CRC Tower, All seasons place
87/2 wireless Road, Lumpini
Patumwan, Bangkok 10330
Tel. : 0-2685-3828
Fax : 0-2685-3829
Website : http://www.generali.co.th
E-mail : info@generali.co.th

14 บมจ. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต

Prudential TSLife Assurance Public Co.,Ltd. 82 ชั้น 30-32 อาคารแสงทองธานี
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. : 0-2639-9500
โทรสาร : 0-2639-9699, 0-2639-9700
เว็บไซต์ : http://www.prudential.co.th
อีเมล์: customer@prudential.co.th 82 Saengthongthanee Bldg,
28th, 30th - 31st Floor,
North Sathorn, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. : 0-2639-9500
Fax : 0-2639-9699, 0-2639-9700
Website : http://prudential.co.th
E-mail : customer@prudential.co.th

15 บจ. เมืองไทยประกันชีวิต

Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. : 0-2276-1025, 0-2274-9400
โทรสาร : 0-2276-1997 - 8
เว็ปไซต์ : http://www.muangthai.co.th
อีเมล์ : webmaster@muangthai.co.th 250 Rachadaphisek Road,Huaykwang,
Bangkok 10320
Tel. : 0-2276-1025,
0-2274-9400
Fax : 0-2276-1997- 8
Website : http://www.muangthai.co.th
E-mail : webmaster@muangthai.co.th

16 บจ. เอช ไลฟ์ แอสชัวรันส์

ACE Life Assurance Co., Ltd. 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
ชั้น 11 และชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2675-3800
โทรสาร : 0-2675-3818 130-132 Sinthorn Tower 1, Wireless Road, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. : 0-2675-3800
Fax : 0-2675-3818

17 บจ. ประกันชีวิต นครหลวงไทย

(SIAM ASSURANCE COMPANY LIMITED)

(ชื่อเดิม : บจ. แมกซ์ประกันชีวิต
Max Life Assurance Co., Ltd.)
169 อาคารธนาคารนครหลวงไทย
สาขาสุทธิสาร ชั้น 3-6
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0-2616-2324
โทรสาร : 0-2616-2343
เวปไซด์ : http://www.maxlife.co.th 169 Sutthisanvinijchai Road,
Samsennai, Phyathai,
Bangkok 10400
Tel. : 0-2616-2324
Fax : 0-2616-2343
Website : http://www.maxlife.co.th

18 บจ. สยามซัมซุง ประกันชีวิต

Siam Samsung Life Assurance Co., Ltd. 2922/240-241 อาคารชาญอิสระ 2
ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. : 0-2308-2261-68
โทรสาร : 0-2308-2269
เว็บไซต์ : http://www.siamsamsung.co.th
อีเมล์ : info@siamsamsung.co.th
2922/240-241
New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310
Tel. : 0-2308-2261-68
Fax : 0-2308-2269
Website : http://www.siamsamsung.co.th
E-mail : info@siamsamsung.co.th

19 บจ. สยามประกันชีวิต

Siam Life Insurance Co., Ltd 75/72-73 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 0-2260-5536 - 43,
0-2260-5548-49
โทรสาร : 0-2260-5561
เว็ปไซต์ : http://www.siamlife.co.th
อีเมล์ : mail@siamlife.co.th 75/72-73 Sukhumvit Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. : 0-2260-5536 - 43,
0-2260-5548 - 49
Fax : 0-2260-5561
Website : http://www.siamlife.co.th
E-mail : mail@siamlife.co.th

20 บจ. สหประกันชีวิต

Saha Life Insurance Co., Ltd. 13 ชั้น 2 อาคาร น.ม.ส. ถนนพิชัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. : 0-2669-3243-49
โทรสาร : 0-2669-3252
เว็ปไซต์ : http://www.sahalife.co.th
อีเมล์ : saha@sahalife.co.th 13 2nd fl., N.M.S.bldg.,
Pichai Road, Dusit,
Bangkok 10300
Tel. : 0-2669-3243-49
Fax : 0-2669-3252
Website : http://sahalife.co.th
E-mail : saha@sahalife.co.th

21 บจ. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์

American International Assurance Co., Ltd. 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. : 0-2634-8888
โทรสาร : 0-2236-6452
Website : http://www.aia.co.th 181 Surawong Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. : 0-2634-8888
Fax : 0-2236-6452
Website : http://www.aia.co.th

22 บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

The SouthEast Life Insurance Co., Ltd. 315 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. : 0-2631-1331,
0-2237-7470 - 9
โทรสาร : 0-2236-7614,
0-2237-7499
Website : http://www.southeastlife.com 315 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. : 0-2631-1331,
0-2237-7470 - 9
Fax : 0-2236-7614,
0-2237-7499
Website : http://www.southeastlife.com

23 บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.

(ชื่อเดิม : บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. : 0-2245-2491 - 7,
0-2246-7650 - 99
โทรสาร : 0-2248-5391
เว็ปไซต์ : http://www.jhancock.co.th
อีเมล์ : services@jhancock.co.th 364/30 Sri Ayudhaya Road,
Rachatawee, Bangkok 10400
Tel. : 0-2245-2491 - 7,
0-2246-7650 - 99
Fax : 0-2248-5391
Website : http://www.jhancock.co.th
E-mail : services@jhancock.co.th

24 บจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์

Advance Life Assurance Co., Ltd. 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. : 0-2648-3600
โทรสาร : 0-2648-5555
เว็ปไซต์ : http://www.amic.co.th
E-mail : webmaster@amic.co.th 2 Pluenjit Center Blud. 5th floor Sukumvit Road, Korngtoey Korngtoey, Bangkok
Tel. : 0-2648-3600
Fax : 0-2648-5555
Website : http://www.amic.co.th
E-mail : webmaster@amic.co.th


25 บจ. ไอเอ็นจีประกันชีวิต

ING Life Assurance Co., Ltd. 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ชั้น 16 และ ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2263-3900,
0-2650-9889
โทรสาร : 0-2263-3899
เว็ปไซต์ : http://www.inglife.co.th
อีเมล์ : inquire@inglife.co.th 130-132 Sinthorn Tower,
Wireless Road, Patumwan,
Bangkok 10330
Tel. : 0-2263-3900,
0-2650-9889
Fax : 0-2263-3899
Website : http://www.inglife.co.th
E-mail : inquire@inglife.co.th
ที่มา : cymiz.com

No comments:

Post a Comment

Live Traffic

คลังบทความประกัยภัย