ลิงค์เพื่อนบ้าน

Thursday, April 1, 2010

ประกันเดินทาง ทำประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง ทำประกันเดินทาง

ท่องเที่ยวทั่วไทย สบายใจกับการทำประกันเดินทาง เพื่อความคุ้มครอง อุบัติเหตุการเดินทาง
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบความมั่นใจ ให้กับการเดินทางของคุณด้วยแผนความคุ้มครองไปกับประกันเดินทาง จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึงด้วย ความคุ้มครองตามที่ท่านพอใจ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หากท่านทำประกันเดินทางจะมีความคุ้มครองดังนี้

ข้อยกเว้นทั่วไป ในการทำประกันเดินทาง
การประกันภัยเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง


ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยเดินทาง
- ผู้เอาประกันเดินทางจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเดินทางเพิ่ม

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขการทำประกันเดินทาง ความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย


ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง
ต้องการข้อมูลประกันเดินทางเพิ่มเติม ทาง E-mail
หรือติดต่อเรื่องประกันเดินทางทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2285 8970-76

Monday, March 1, 2010

ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด 4 โรคคลาสสิค"

เพราะสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัวคุณ คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ภัยเงียบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เพิ่มความอุ่นใจ ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้คุณด้วยประกันภัยสุดคุ้มชุด ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด 4 โรคคลาสสิค" ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท

ครอบคลุม คุ้มครองทั้ง 4 โรคคลาสสิค คือ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 580 บาท/ปี
มั่นใจ รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 200,000 บาท เมื่อเป็น 1 ใน 4 โรคคลาสสิคตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
สบายใจ ด้วยผลประโยชน์พิเศษทุกๆเดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึง 10 เดือน
สูงสุดเดือนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
สะดวก สมัครได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
อุ่นใจ เริ่มทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี และขยายระยะเวลาต่ออายุประกันภัย
ได้ถึง 64 ปี

เงื่อนไข
•ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 15-60 ปี
•บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็นหนึ่งใน 4 โรคคลาสสิคที่เกิดขึ้นหลัง 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครองในปีแรก

ข้อยกเว้น
•โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
•โรคที่มีมาก่อนการเอาประกันภัย
•โรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.


ซื้อประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด 4 โรคคลาสสิค" ออนไลน์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail
หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2285 8888

Monday, February 1, 2010

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง
วันนี้ท่านสามารถมองหาสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงเมื่อเกิดโรคมะเร็งได้แล้ว ด้วยประกันมะเร็งจากกรุงเทพประกันภัย เมื่อปัจจุบันภัยใกล้ตัวนี้ได้เข้ามาใกล้เราขึ้นเรื่อยๆเพราะสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าเป็นมลพิษ อาหาร สารก่อมะเร็ง รวมถึงความเครียดจากภาวะที่เร่งรีบ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทั้งในระระยะสั้นและระยะยาว ประกันมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยวางแผนชีวิต เพื่อความอบอุ่นใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับท่านและครอบครัว

ลดพิเศษทันที ! เมื่อซื้อประกันโรคมะเร็งของกรุงเทพประกันภัยและชำระเงินผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันนี้
ประกันมะเร็งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังสุขภาพดีและต้องการประกันความเสี่ยงในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อเป็นมะเร็ง
ประกันมะเร็งเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ด้วยราคาเบี้ยประกันคงที่ตลอดไป เบี้ยประกันภัยจะได้รับในอัตราเดิมเมื่อต่ออายุ
ประกันมะเร็งคุ้มครองเต็มที่ ไม่ว่ามะเร็งระยะใด
เมื่อพบโรคมะเร็ง ประกันมะเร็งจ่ายครบ 100% ทันที เพียงนำหลักฐานทางการแพทย์มายืนยัน
ประกันมะเร็งไม่ต้องตรวจสุขภาพ เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ทันทีเมื่อระบบอนุมัติ
บริษัทฯจะทำการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ประกันมะเร็งตามที่อยู่ที่ท่านระบุ
รับส่วนลดพิเศษ! เมื่อชำระออนไลน์เพื่อซื้อประกันมะเร็ง

ชนิดของโรคมะเร็งที่ประกันมะเร็งคุ้มครอง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งโพรงหลังจมูก
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งถุงน้ำดี และท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งกระดูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งในระบบประสาท มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
และมะเร็งทุกชนิดยกเว้นมะเร็งผิวหนังข้อมูลทั่วไปของประกันมะเร็ง
ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
ประกันมะเร็งคุ้มครองได้ต่อเนื่องจนครบอายุ 65 ปี
ยกเว้น กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัยหรือภายในระยะ 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
ยกเว้น โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V. และมะเร็งผิวหนัง
ประกันมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท
( ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 ท่าน )

ประกันสุขภาพ คือ

ประกันสุขภาพ คือ การทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลในความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient)ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครองค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครองค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครองค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
•ทำประกันสุขภาพเพื่อได้รับคุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก
และประกันสุขภาพยังให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น


สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพกับ ลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถทำ ประกันภัยสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้

Sunday, January 17, 2010

ทำไมจึงต้องมีการประกันชีวิต

CAWVMP6F 

ทำไมจึงต้องมีการประกันชีวิต
       2.1 ผู้เอาประกันชีวิตต้องการได้รับประโยชน์ในด้านความคุ้มครอง คือเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแก่ชีวิตทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียรายได้เนื่องจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี
      2.2 เพื่อการออมทรัพย์ หากผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อการประกันชีวิตแบบที่มีการออมทรัพย์รวมอยู่ด้วย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินก้อนหนึ่งตามที่ตกลงไว้เมื่อมีชีวิตอยู่ ณ วันที่สัญญาครบกำหนด ทั้งนี้บริษทประกันชีวิตจัดเป็นสถาบันการเงินเช่นเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน
      2.3 การประกันชีวิตให้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทประกันชีวิตจะนำเอาเงินส่วนที่เป็นเงินออมของผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง หรือนำไปลงทุนซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้รัฐบาลสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สนามบิน ถนนหนทาง รถไฟฟ้าและอื่นๆ อันเป็นการลดภาระของรัฐบาลที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ

Thursday, December 24, 2009

เทคนิคงานขาย / ขายประกันต้องคุยเก่งจริงหรือ

เห็นตัวแทนส่วนใหญ่ จะบอกว่า คุยไม่เก่งขายไม่ได้

1.คุยเก่งแต่ไร้สารระ ไม่มีความรู้ น้ำท่วมทุ่งไปเรื่อย
2.คุยไม่เก่ง พูดน้อย แต่ทุกคำมีสาระมีความรู้ที่ลูกค้าต้องการ
ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยดูหนัง ถ้าไม่เคยก็ไปดูซะ เรื่องอะไรก็ได้
ถ้าคุณไปดูหนัง แล้วหนังที่คุณดูมันสนุก ประทับใจ แล้วคุณเคยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังหรือเปล่า? ถ้าเคย .. เมื่อเล่าแล้ว เพื่อนรู้เรื่องหรือเปล่า?
ถ้าคุณเคยเล่า และเพื่อนรู้เรื่อง สนุกตาม และอยากไปดู ....นั่นแสดงว่า คุณมีความสามารถในการขายประกัน......
ปัญหาส่วนใหญ่ คือตัวแทนพยายามที่จะขายอย่างเดียว แถมอธิบายแบบประกันก็วกไปวนมา ลูกค้างง ลูกค้าเลยต้องเบรคว่า ขอเอกสารไว้ดูได้หรือเปล่า เพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจ ตัวแทนก็พยายามปิดการขายอยู่นั่นแหละ สุดท้ายลูกค้า ก็บอกว่า คิดดูก่อน(จริงๆการปิดการขายไม่ได้ก็อาจจะเพราะอย่างอื่นก็มี แต่อันนี้เป็นเตสทั่วไป)
ดังนั้นเทคนิคนึง ที่ผมอยากจะ ให้คนที่ได้เข้ามาอ่าน ได้ใช้ ให้เป็นประโยชน์ คือ
แบบประกันที่จะขาย
1. เราต้องเชื่อก่อนว่าแบบประกันที่เราจะเอาไปขายนั้นดีจริงๆ
ต้องเชื่อก่อน ว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน
2. ต้องรู้จุดดีและจุดเสียของแบบประกันกัน แบบนั้นๆ รู้แบบทะลุปรุโปร่งเลยยิ่งดี รู้ประมาณการณ์อัตราเบี้ย(เรทเบี้ย)ของแต่ละช่วงอายุ รู้ประมาณการณ์ มูลค่าเวนคืน หลังจากนั้น ให้นึกถึงผู้มุ่งหวัง ภาพของผู้มุ่งหวังจะเกิดขึ้นในความคิดหลังจากนั้นทำการนัดผู้มุ่งหวัง การนัดนั้น ก็แบ่งเป็นการนัดแบบเป็นทางการ กับไม่เป็นทางการ คือนัดคนรู้จักกับไม่รู้จักนั่นแหละในที่นี้เอาเคส คนรู้จัก เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกัน ก็นัดแบบ สบายๆ แต่แฝงด้วยความจริงจัง เช่น วันนี้ว่างหรือเปล่า เรามีเรื่องประกันจะคุยกับนาย หรือ วันนี้ว่างหรือเปล่าจะเข้าไปหา หรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้า ผู้มุ่งหวังถามมา จะต้องตอบไปตรงๆ ว่าเราต้องการมาคุยเรื่องประกัน เพราะถ้าไม่ตอบแบบนี้ จะเข้าเรื่องยาก และปิดยากหลังจากนั้นเมื่อนัดได้แล้วให้ทำการเปิดฉากคุย แต่ทางที่ดี อย่านัดกินช้าว แบบ กินไปคุยไป หรือ ทำอะไรไปด้วยคุยไปด้วย เพราะคุยไป100คำ เค้ารู้เรื่องแค่3 คำ เหนือยฟรี ถ้าจะทำอะไรไปด้วย ฟังไปด้วย ต้องบอกเลยว่า ทำให้เสร็จก่อน แล้วค่อยคุย ทีเดียวเปิดฉากขายการเปิดฉากขาย มีหลายวิธี บางคนอาจจะเปิดแบบนิ่มนวล ที่ฟังดูแล้ว ขนลุก เป็นสคริปที่ท่องกันมา แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัด ส่วนในสไตล์ของผมเอง ก็จะเริ่มที่ว่า ..มา ..เริ่มกันนเลย แฟนอยู่หรือเปล่า มาคุยทีเดียวเลย จะได้เข้าใจเหมือนๆกัน ถ้าดีก็ซื้อ ไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อ หลังจากนั้น ก็เริ่มทำการ พรีเซ้นต์ (เล่าถึงแบบประกัน ที่คุณคิดว่าดีนั่นแหละ เล่าว่า แบบนี้ดีกว่าแบบอื่นยังไง ยกแบบประกันอื่นมาเปรียบเทียบ ....แบบของบริษัทเรานั่นแหละแต่แบบอื่นที่เราคิดว่าไม่ดี อย่าเอาแบบของบริษัทอื่น เดียวลูกค้าจะคิดว่า เราโจมตีบริษัทอื่น

   เมื่อเรา พูดจบ ให้เงียบ รอฟัง ขอโต้แย้ง หรือคำถาม(จะเห็นว่าคุณต้องมีความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ ก็ตกม้าตายตอนจบ) หลังจากนั้น รอดูสัญญาณ ถ้าเริ่มมีอาการลังเล (เริ่มดีใจได้แล้วครับ) ให้รีบตัดบทเลยครับ ว่า เอาอย่างนี้ ไม่รู้ว่าบริษัทจะรับ หรือเปล่า หรือ ไม่รู้ว่าบริษัทจะตรวจสุขภาพหรือปล่า เดี๋ยวเรา ส่งเรื่องเข้าไปให้บริษัท พิจารณาก่อน ส่วนเรื่องเงิน ถ้าเรืองจบแล้วค่อยว่ากัน

อันนี้เป็นวิธีการคร่าวๆของผม ซึ่งส่วนใหญ่ ก็ปิดได้ ถ้ามันเป็นประโยชน์ แล้วทำให้ใครปิดการขายได้ ก็ขอให้นึกถึงผมบ้างก็พอนะครับแต่สุดท้ายคือ อย่าใช้วิธีการ หรือคำพูดของผมทั้ง 100% ให้นำวิธีการนี้ ไปวิเคราะห์ กรอง แล้วนำไปใช้ ให้เหมาะกับตัวคุณและลูกค้าของคุณ แล้ววันนึงคุณจะมีวิธีการขาย ที่เป็นตัวของตัวคุณเอง
ขอบคุณ.....

 

ที่มา powersalekit.com

Thursday, December 17, 2009

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น การกระทำผิดทางแพ่ง ถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เสียหายโดยเฉพาะไม่ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างการกระทำผิดอาญา

กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น การตั้งหุ้นส่วนบริษัท การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ เป็นต้น

ในปัจจุบันกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

เหตุที่ประเทศไทยมีการจัดทำประมวลกฎหมายโดยการนำเอากฎหมายแพ่งมารวมกับกฎหมายพาณิชย์เป็นฉบับเดียวคล้ายกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยไม่ได้แยกเป็นประมวลกฎหมายแพ่งเล่มหนึ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์อีกเล่มหนึ่งดังเช่นประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เพราะการค้าพาณิชย์ในขณะที่ร่างกฎหมายยังไม่เจริญก้าวหน้า อีกทั้ง หลักทั่วไปบางอย่างในกฎหมายแพ่งก็สามารถนำไปใช้กับกฎหมายพาณิชย์ได้ ความจำเป็นที่จะต้องแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่งโดยจัด

Live Traffic